Ryzyko kredytowe.

Ryzyko kredytowe związane jest zawsze, kiedy decydujemy się na wzięcie kredytu. Jest to nic innego jak ryzyko, że stracimy lub przydarzy nam się jakaś niekorzystna zmiana, która wpłynie negatywnie na naszą sytuację finansową. Przez takie sytuacje dochodzi do obniżenia naszej zdolności kredytowej i tym samym mamy trudności w spłacaniu rat kredytu. Ryzyko kredytowe jest pewnego rodzaju niebezpieczeństwem, że kredytobiorca nie będzie w stanie wypełnić zobowiązań jakie zostały określone w umowie kredytowej. W przypadku braku spłaty naraża kredytodawcę na straty finansowe. Każda zwłoka w spłacaniu rat kredytu dla banku będzie stratą i może być też powodem do zachwiania płynności finansowej w tymże banku.

Wymiary ryzyka kredytowego.

Ryzyko można wyznaczać w dwóch głównych wymiarach. Pierwszym z nich jest ryzyko straty lub wypłacalności. Takie ryzyko związane jest z niepewnością odnośnie przyszedłeś sytuacji finansowej kredytobiorcy. Jest pewnego rodzaju niebezpieczeństwem jakie wynika z umowy kredytu. zachodzi wówczas, kiedy spłata kredytu nie zostanie zapłacona w określonym terminie. Jest to tak zwane ryzyko czyste. Drugim wymiarem ryzyka bankowego jest ryzyko zabezpieczenia. Tutaj mamy do czynienia z niebezpieczeństwem jakie wynika z ryzyka zabezpieczenia jakie zostało przyjęte do ograniczenia ryzyka kredytowego. Może być to sytuacja, kiedy przedmiot zabezpieczenia zostanie w jakiś sposób uszkodzony.

Ryzyko kredytowe wiąże się również z ryzykiem stopy procentowej, z ryzykiem płynności, a także z ryzykiem kursu walutowego. Bardzo ważne jest w bankowości, aby potrafić zarządzać ryzykiem kredytowym. Nie jest to łatwe, gdyż ryzyko to obejmuje kilka ważnych etapów. Trzeba na samym początku zidentyfikować ryzyko, a następnie je zmierzyć. Kolejnym etapem jest monitorowanie tego ryzyka, jego kontrola, a na samym końcu następstwa tego ryzyka. Polityka zarządzania ryzykiem może być bardzo różna i jest uzależniona od tego z jakim bankiem mamy do czynienia. Każdy bank może obrać sobie inną politykę zarządzania ryzykiem kredytowym, aby mieć jak największą przewagę wobec konkurencji. Jest to wielka tajemnica bankowa i żaden bank nie będzie chciał jej zdradzić osobom nieupoważnionym.

admin środa, 05 październik 2016 - 10:31 am | | Domyślne
Użyte znaczniki: , , , ,

Znaczniki

Archiwum

Kategorie

Linki

Szukaj

Last Comments

Serwis

zasilane przez PivotX - 2.3.11 
XML: kanał RSS 
XML: kanał Atom